In lumea Contabilitatii

blog contabilitate_2a
blog contabilitate_2a
+Eventuale corecţii ale sistemului de TVA la încasare s-ar putea aplica de la 1 aprilie

Eventuale corecţii ale sistemului de plată a TVA la încasarea facturii s-ar putea aplica de la 1 aprilie, a declarat la Conferinţa Directorilor Financiari, secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Dan Manolescu.

"Nu avem deocamdată date concrete despre efectele asupra bugetului ale acestei măsuri (noul sistem de TVA introdus de la 1 ianuarie 2013 - n.a.). Deconturile de TVA au ca termen de depunere 25 februarie. Săptămâna viitoare vom avea date despre cea mai mare parte a efectelor asupra bugetului şi vom trage concluzii privind eventuale corectări ale acestui sistem", a spus Manolescu.

El a menţionat că mass-media a relatat despre cazul unor mari companii care au renunţat să mai lucreze cu companii mici, pentru a nu avea probleme de cashflow din cauza noului sistem de TVA.Potrivit oficialului MFP, o modificare a sistemului de plată a TVA ar fi cel mai bine de aplicat la începutul unui nou trimestru.

Ministerul Finanţelor Publice analizează mai multe variante de modificare a sistemului de plată a TVA la încasarea facturii, introdus din ianuarie 2013, după semnalele primite de la mediul de afaceri şi consultanţii fiscali privind problemele cu care se confruntă firmele în aplicarea noilor reglementări, a declarat recent secretarul de stat în MFP Dan Manolescu.

El a precizat că sunt în analiză două variante de lucru - sistemul de TVA la încasare să fie opţional nu obligatoriu sau să fie extins termenul de 90 zile la care TVA devine exigibilă, chiar dacă factura nu a fost încasată. De asemenea, MFP analizează şi o combinaţie între cele două variante.

"Deocamdată există doar în analiză eventuale corecţii care ar trebui aduse în legislaţie, corelate cu modul în care funcţionează sistemul de TVA la încasare. Semnalele din mass-media sunt că acest TVA la încasare creează probleme şi încercăm să identificăm modul în care putem corecta acest sistem pentru a nu crea probleme agenţilor economici, pentru care s-a dorit să fie un avantaj acest nou sistem", a spus oficialul MFP. 

Sistemul de plată a TVA la încasarea facturii (şi nu la emiterea acesteia) este aplicat obligatoriu de către firmele care au sediul în România şi cifra de afaceri mai mică de 2,25 milioane lei. 

Potrivit companiei de contabilitateR&M Audit Contabilitate, singurele companii care vor lucra complet la fel ca până acum sunt firmele cu o cifră de afaceri de peste 2,25 milioane lei, respectiv aşa-numitele 'firme mari' care au relaţii comerciale (cu clienţi sau furnizori) exclusiv cu firme care îndeplinesc acelaşi criteriu (adică tot firme mari).

"Problema apare în acest ultim caz, respectiv când firmele mari au drept furnizori firme mici, ce aplică sistemul de TVA la încasare: având în vedere că firmele mari vor putea deduce TVA aferentă facturilor emise de către furnizorii lor 'mici' doar după ce vor plăti aceste facturi, firmele mari sunt practic încurajate să renunţe la aceşti furnizori şi să îi înlocuiască cu firme mari, întrucât între firmele mari sistemul va funcţiona la fel ca până în prezent (TVA se deduce automat în aceeaşi lună în care se primeşte factura, indiferent dacă aceasta este plătită sau nu). Iar acest lucru ar putea însemna din nou falimente în rândul IMM-urilor, ca în timpul anilor de criză. Şansa pe care o au firmele mici este aceea de a avea produse/servicii foarte bune şi la preţuri competitive, astfel încât, pentru firmele mari să nu merite efortul de a-şi schimba furnizorul", a precizat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, la sfârşitul anului trecut.

Sursa: Capital.ro
Contabilitate Cluj Napoca

Brambureală de milioane în conturile şcolilor

* Curtea de Conturi a descoperit nereguli de aproximativ 7 milioane de lei în contabilitatea şcolilor * cele mai mari sume înscrise greşit în conturi s-au descoperit la "Murgoci" şi la "Al. I. Cuza" * conducerea Şcolii "Cuza" spune că prejudiciul descoperit de inspectori este al fostei Şcoli "Spiru Haret" * conducerea Colegiului "Murgoci" consideră că neregulile depistate nu sunt importante şi că, de fapt, controlul a ieşit bine


Circa 7 milioane de lei. La atât au estimat inspectorii Curţii de Conturi Brăila brambureala de prin actele unităţilor şcolare verificate la sânge pe parcursul anului trecut. Mai precis, este vorba despre abateri, inclusiv prejudicii calculate de Curte, după ce a tras concluziile controlului. Ce-i drept, doar 4% din totalul de 7 milioane reprezintă prejudicii, restul fiind abateri ce constau în înregistrarea aiurea în contabilitate a diferitelor operaţiuni curente, ori a unor investiţii în curs de derulare. Cea mai mare sumă consemnată de inspectori apare în cazul Colegiului "Gh. M. Murgoci" - 4,6 milioane lei şi a Şcolii "AL I Cuza" - 1,6 milioane lei, cu precizarea că, în cea de-a doua situaţie, neregulile vizează activitatea unei unităţi şcolare înglobate prin comasare în urmă cu câţiva ani (e vorba despre Şcoala "Spiru Haret"). Există şi o situaţie fericită, în care Curtea nu a avut ce să reproşeze: Liceul de Artă "Hariclea Darclee" cu zero nereguli.

Curtea de Conturi: nenumărate carenţe în inventarierea bunurilor

După cum am promis, continuăm seria materialelor referitoare la neregulile descoperite de inspectorii Curţii de Conturi Brăila în urma controalelor efectuate la 35 de instituţii locale programate pentru verificări pe parcursul anului trecut. Cu titlu informativ, cele 35 de instituţii vizate de controale au fost Consiliul Judeţean, Primăria Brăila, trei primării orăşeneşti, 17 primării comunale, 12 ordonatori terţiari de credite, plus o societate comercială de interes local. În acest episod vă prezentăm concluziile în urma controalelor la unităţile şcolare "călcate" anul trecut de inspectorii Curţii de Conturi. Per ansamblu, au fost reliefate nereguli cărora li s-a dat şi o dimensiune în bani: 7,09 milioane lei, din care 280.000 lei prejudicii. Cele mai mari sume se concentrează la Colegiu Naţional "Gh. M. Murgoci" - 4,63 milioane lei, Şcoala "Al. I Cuza" - 1,62 milioane lei (pentru fosta Şcoală nr. 3 ), Şcoala "Fănuş Neagu" - 453.000 lei, Şcoala "Ion Creangă" - 291.000 lei, Liceul "Nicolae Iorga" - 67.000 lei şi Grădiniţa nr. 37 - 24.000 lei. Este de punctat faptul că la Liceul de Artă "Hariclea Darclee" nu au existat nereguli cuantificabile în bani. 

Dar să le luăm pe rând, în ordinea descrescătoare a cuantumului abaterilor descoperite.

Iată lista cu "bilele negre" de la Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci":

- înregistrarea eronată în contul 233 "Active fixe necorporale în curs de execuţie" a unor active fixe corporale în curs de execuţie - 3.649 mii lei;

- înregistrarea eronată în contul 2112 "Amenajări la terenuri" a unor active corporale ce reprezentau instalaţii tehnice, echipamente de calcul, mobilier, birotică, etc. - 329 mii lei;

- înregistrarea eronată în contul 281"Amortizarea activelor fixe corporale" a amortizării aferente activelor fixe necorporale;

- neconcordanţa plăţilor efectuate şi raportate la data de 31.12.2011 în contul de execuţie la Titlul "Bunuri şi servicii", cu datele înregistrate în evidenţa financiar-contabilă - 11 mii lei ;

- nereflectarea în contul 2111 "Terenuri" şi în situaţiile financiare încheiate la 31.12.2011, a terenurilor din patrimoniul public al unităţii administrativ teritoriale în suprafaţă de 7.487 mp aflate în administrare;

- neorganizarea şi neconducerea evidenţei contabile analitice a activelor fixe necurente pe fiecare obiect de evidenţă sau pentru mai multe active de acelaşi fel, aceeaşi valoare şi durată de amortizare, aşa cum reglementează normele financiar contabile în vigoare;

- neelaborarea procedurilor operaţionale scrise cu privire la stabilirea şi încasarea veniturilor proprii precum şi la angajarea şi efectuarea cheltuielilor pentru "asistenţa sociala" şi "alte cheltuieli", conform prevederilor Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern;

- neinventarierea activelor fixe corporale în curs de execuţie pe fiecare obiectiv, prin verificarea la faţa locului a stadiului fizic şi consemnarea în lista de inventariere a valorii determinate potrivit costului de deviz şi celui efectiv, al lucrărilor executate - 646 mii lei;

- neemiterea unui act administrativ intern care să vizeze separarea atribuţiilor personalului în procesul de execuţie a bugetului, în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1792/2002.

Conducerea colegiului a precizat că aceste abateri nu sunt foarte importante, că din punctul de vedere al instituţiei controlul a ieşit foarte bine, nu s-au produs prejudicii. Pur şi simplu nu s-au inventariat detaliat investiţiile făcute şi după ce s-au finalizat acestea au fost trecute direct în patrimoniul şcolii, fără a mai fi trecute prin CLM pentru a fi evidenţiate şi în patrimoniul Primăriei. În privinţa actelor administrative neemise, problema a fost rezolvată în cel mai scurt timp.

Şcoala "Cuza" se scuză: prejudiciul vine de la Şcoala "Spiru Haret"

A doua unitate şcolară vizată este Şcoala "Al. I. Cuza" - 1,62 milioane lei. Detaliat, sumele se compun din abateri financiar-contabile de 1,34 milioane lei plus 280.000 lei prejudicii, din care 45.000 lei accesorii bugetare.

La această unitate inspectorii au menţionat în raportul de audit următoarele nereguli:

- neînregistrarea în contabilitate a cheltuielilor de investiţii - 1,277 milioane lei;

- menţinerea în evidenţă la categoria mijloace fixe a unor bunuri ce nu întrunesc condiţiile legale pentru a fi încadrate în această categorie - 63 mii lei;

- actualizarea nelegală a preţului contractului de execuţie lucrări de investiţii - 222 mii lei prejudiciu;

- executarea de lucrări suplimentare fără încheierea de acte adiţionale şi fără aprobarea proiectantului - 37 mii lei prejudiciu;

- plata nelegală a cotei de 0,7% cheltuieli pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii - 10 mii lei prejudiciu;

- plata nelegală a cotei de 0,1% cheltuieli pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea lucrărilor de construcţii 7 mii lei prejudiciu;

- Plata nelegală ca urmare a practicării unor cote eronate de contribuţii - 2 mii lei prejudiciu;

- Depăşirea cantităţilor de lucrări din devizul ofertă - 2 mii lei prejudiciu.

Directorul şcolii, prof. Liliana Iconaru, a precizat că prejudiuciul de 280 mii lei se referă strict la obiectivul de investiţii "Reabilitare şi consolidare imobil Şcoala "Spiru Haret" în perioada 2008 - 2010, pe vremea când aveau personalitate juridică şi pentru care sunt răspunzători foştii reprezentanţi ai Şcolii "Spiru Haret". Aceştia susţin că suma respectivă nu poate fi considerată prejudiciu, ci este doar o interpretare a echipei de audit şi, ca urmare, au solicitat ca reprezentanţii şcolii care i-au preluat să conteste în instanţă mare parte din prejudiciu. "Şcoala «Spiru Haret» a devenit structura unităţii noastre începând cu 1 septembrie 2010, prin decizia Inspectoratului Şcolar, conform căreia s-au preluat pe bază de protocol toate activele şi pasivele Şcolii "Spiru Haret", inclusiv obiectivul de investiţii în cauză. Este adevărat că raportul de audit s-a efectuat în anul 2012, la Şcoala "Al. I. Cuza", dar prejudiciul amintit nu este adus de reprezentanţii Şcolii "Cuza", ci de foştii reprezentanţi ai Şcolii "Spiru Haret" în perioada 2008 - 2010. Şcoala "Cuza" nu are absolut nicio legătură cu acest prejudiciu", a spus directorul Liliana Iconaru.

Nereguli în contabilitate

În ce priveşte Şcoala cu clasele I - VIII "Fănuş Neagu", concluziile controlului au scos la lumină abateri în cuantum total de 453.000 lei, fără a fi consemnate însă prejudicii:

- neevidenţierea în contabilitate, în contul 212 "Construcţii" a lucrărilor de investiţii recepţionate şi necomunicarea lucrărilor de investiţii finalizate proprietarului bunurilor pentru cuprinderea în inventarul domeniului public - 127 mii lei;

- menţinerea în cadrul activelor fixe, a unor bunuri care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi încadrate în această categorie - 93 mii lei;

- neînregistrarea în evidenţa extracontabilă a scrisorilor de garanţie bancară pentru lucrările de capital - 10 mii lei;

- neînregistrarea în evidenţa extracontabilă a garanţiilor de bună execuţie la lucrările de reparaţii curente.

- neelaborarea de proceduri operaţionale pentru toate activităţile procedurale din instituţie potrivit Codului Controlului Intern;

- neactualizarea inventarierii anuale a patrimoniului cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data efectuării inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar - 223 mii lei;

- netransmiterea listelor de inventariere cu bunurile din domeniul public aflate în administrarea entităţii, proprietarului bunurilor din domeniul public.

"Acele lucrări de investiţii neevidenţiate, în valoare de 127 mii lei, sunt, de fapt, lucrările de reabilitare realizate la sala de sport. Acestea s-au finalizat la sfârşitul anului 2011, iar plata s-a făcut parţial în 2011 şi diferenţa în 2012. La control s-a considerat că majorarea valorii clădirii trebuia să se realizeze după plata integrală. Adresa de majorare a fost depusă în ianuarie 2012, aprobarea s-a făcut pe 29 februarie, iar controlul s-a efectuat înainte de această dată", a explicat directorul Emilia Marilena Meiroşu. 

Următoarele locuri în top-ul "Ruşinică", realizat de Curtea de Conturi Brăila sunt ocupate de Şcoala cu clasele I - VIII "Ion Creangă", unde se menţionează "neînregistrarea în contul 212 "Construcţii" a contravalorii investiţiilor finalizate şi recepţionate - 280 mii lei; menţinerea în cadrul activelor fixe a unor bunuri care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi încadrate în această categorie - 11 mii lei; neînregistrarea în contul 211 "Terenuri şi amenajări la terenuri" a terenurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale". "Primăria ne-a dat în administrare terenurile de la Şcoala 15, ca suprafaţă, dar nu le-a şi evaluat, iar noi în contabilitate, la valoare, am pus liniuţă. După control problema a fost rezolvată foarte repede, s-au evaluat terenurile şi acum totul este în regulă, dar nu a fost vina noastră", a spus directorul Victor Buzea. 

La Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" principalele nereguli menţionate sunt "menţinerea în categoria active fixe a unor bunuri care nu mai îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi încadrate în aceastã categorie - 23 mii lei; neevidenţierea în contul de execuţie, (...) a veniturilor din chirii rămase de încasat la finele exerciţiului financiar - 8 mii lei". Aici directorul Mircea Moroşan a precizat că este vorba de chiria pe lunile de vară ce ar fi trebuit luată de la Universitatea Ecologică. "Oamenii nu au avut activitate vara, nu au folosit acele săli şi nu le-am luat chirie, aşa mi s-a părut normal, deşi noi aveam contract de închiriere şi pentru aceste două luni. Am încercat să le explic celor de la Curtea de Conturi, dar încă mai negociem cu ei", precizează prof. Mircea Moroşan. 

Cu sumele cele mai mici apare Grădiniţa cu program prelungit nr. 37, la care inspectorii au găsit în neregulă în principal aceeaşi problemă cu bunurile înregistrate aiurea la capitolul "active fixe", dar şi "efectuarea de plăţi direct din veniturile încasate în numerar prin casieria entităţii" pentru suma de 8.000 lei. "Noi am primit donaţii pentru a cumpăra nişte pătuţuri şi am luat banii, am cumpărat ce trebuia şi le-am înscris în inventar. Curtea a spus că întâi trebuia să înregistrăm sumele în contabilitate şi abia apoi să cumpărăm obiectele respective", a explicat directorul Doina Jălăveanu. În plus, a mai menţionat faptul că la active fixe au fost înregistrate şi bunuri ce aveau o valoare sub 1.800 de lei, iar acestea ar fi trebuit înregistrate ca obiecte de inventar, dar ei, de la sine putere, nu puteau să le treacă la obiecte de inventar.Sursa:  http://www.obiectivbr.ro/brambureala-de-milioane-in-conturile-scolilor_id77200That site

Masuri pentru reducerea unor arierate din economie

In Monitorul Oficial nr. 91 din 13 februarie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative.
NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor art. 2‐5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative 
Unitățile/Subdiviziunile administrativ‐teritoriale pot solicita Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 29 martie 2013, contractarea de împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, în limita sumei totale de 800.000 mii lei, în baza art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Națională a României, în vigoare la data acordării împrumutului.
Art. 2.
(1) Împrumuturile pot fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativteritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Limita de îndatorare pentru aceste împrumuturi este de maximum 70%, calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun de unitățile/subdiviziunile administrativ‐teritoriale la direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului Bucureşti, după caz, în termenul prevăzut la art. 1. (3) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului Bucureşti înregistrează documentele prevăzute la alin. (4) în ordinea depunerii acestora de către unitățile/subdiviziunile administrativ‐teritoriale.
(4) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului Bucureşti, după caz, verifică dacă documentația depusă de unitățile/subdiviziunile administrativ‐teritoriale în vederea solicitării autorizării împrumuturilor în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 cuprinde următoarele documente:
a) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;
b) situația arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1a;
c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității/subdiviziunii administrativ‐teritoriale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2;
d) serviciul datoriei publice locale existente, pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3;
e) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situația finanțărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ teritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4;
f) hotărârea autorității deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5;
g) adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea contului 50.81.01 “Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ‐teritoriale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013″ şi codul IBAN al acestuia;
h) copii de pe angajamentul legal: contract/comandă/ hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă aferentă relației contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii şi copii ale facturilor care urmează a fi achitate, pe care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale le certifică cu semnătură şi ştampilă, înscriind “conform cu originalul”;
i) situația privind actualizarea sumelor cuprinse în facturi (de exemplu, majorări de întârziere, penalități etc.).
(5) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (4), direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului Bucureşti au în vedere următoarele:
<span class="WEBON

leftimage_bookkeeping beep
leftimage_bookkeeping beep
+

Bine ai venit in lumea contabilitatii. 

Aici vei putea citii despre contabilitate, prin cele mai noi stiri, si articole despre acest domeniu.